Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Valtuutettu Ulla Yli-Karron huomioiminen (lisäpykälä)

MliDno-2017-482

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli kokouksen alussa valtuutettu Ulla Yli-Karroa 60-vuotismerkkipäivän johdosta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.