Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Valtuustoaloite mikkeliläisen kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi (lisäpykälä)

MliDno-2021-2501

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 7.6.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kulttuuri on kaikkea sitä, mikä tekee elämästä siedettävämpää. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut pidämme erittäin tärkeänä, että vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä taidetta ja meillä kaikilla on oikeus saada nähdä sitä. Valitettavan usein kehitysvammaiset henkilöt nähdään vain yhden ominaisuuden läpi: vammaisina. He ovat kuitenkin yksilöitä ja omaavat yksilöllisiä taitoja. Meillä kaikilla ihmisillä on intohimoja, joita haluamme toteuttaa. 

Teatterilla on huomattava positiivinen merkitys hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Teatteritaiteen keinoin ja sen kautta ihminen on vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin, jäsentää maailmaa ja havainnoi omaa suhdettaan ympäristöönsä. Siksi luovan ilmaisun tulee kuulua jokaisen ihmisen perusoikeuksiin.

Jotta ihmisellä oleva vamma, liikuntarajoite tai toimintaeste, ei sulkisi häntä taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen ulkopuolelle, on Mikkelin kaupungin aktiivisesti vahvistettava erityisryhmiin kuuluvien ihmisten mahdollisuuksia tuottaa taidetta ja osallistua taide- ja kulttuuritapahtumiin.

Mikkelissä on usean vuoden ajan toiminut kehitysvammaisten ja muiden erityislasten ja nuorten näyttämöpäiviksi jo muodostunut, suuren positiivisen palautteen saanut Hyppy! -tapahtuma. Toiminnan kehittämisestä on vastannut Mikkelin Teatteri yhdessä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa. Harjoitukset ja esiintymiset ovat olleet Mikkelin teatterin tiloissa. On hienoa, että Mikkelin Teatteri ja erityisesti sen entinen johtaja Katriina Honkanen on ollut aloitteellinen tapahtuman synnyttämisessä ja kehittymisessä. Hyppy -tapahtuman ansiosta kehitysvammaisilla on mahdollisuus olla katseen kohteena positiivisesti — ja meille muille avautuu mahdollisuus nähdä heidät esiintyjinä ja persoonallisuuksina. Hyppy -tapahtumassa on ollut erityisryhmien harrastajateatteriryhmiä esiintymässä eri kaupungeista. Mikkelin lisäksi muun muassa Kuopiossa ja Tampereella on erityisryhmien teatteritoimintaa.

Tällä valtuustoaloitteella halutaan edesauttaa sitä, että Mikkeli kaupunki auttaa levittämään teatteritaiteen ilosanomaa sen kaikissa muodoissa ja että Mikkelissä asenne olisi, että esittävä taide kuuluu kaikille — niin sen esittäjille kuin katsojille, puutteista ja ominaisuuksista huolimatta. Mikkeli voi saada valtakunnallista näkyvyyttä jatkamalla aktiivisesti kehitysvammaisten musiikki-, tanssi- ja teatteriesitysten kehittymistä. 

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki kehittää kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtumasta valtakunnallisen jokavuotisen Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäivät -tapahtuman Mikkeliin.

Mikkelissä 7.6.2021

Satu Taavitsainen, SDP

Tapani Korhonen, Marita Hokkanen, Raine Lehkonen,
Jenni Tissari, Jatta Juhola, Paavo Barck, 
Hannu Tullinen, Soile Kuitunen, Ulla Leskinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.