Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Valtuustoaloite: Pääluottamusmiehet kahteen kaupunginhallituksen kokoukseen vuodessa

MliDno-2021-1217

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell esitti 15.3.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin pääluottamusmiehet kutsutaan kaksi kertaa vuodessa kaupunginhallituksen kokoukseen, kertomaan ajankohtaisista Mikkelin kaupungin henkilöstöön liittyvistä asioista.

Ajankohta voisi olla kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyyn ja talousarviokäsittelyyn liittyvät kokoukset.

Aikaa yksittäisen Mikkelin kaupungin pääluottamusmiehen asioiden kertomiselle riittää noin 10 minuuttia. Joten noin tunnin mittainen pääluottamusmiesten puheenvuoro (sisältäen yleisen keskustelun) kaksi kertaa vuodessa, ei oleellisesti pidennä kaupunginhallituksen kokousten yhteenlaskettua aikaa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa vierailee säännöllisesti erilaisia asiantuntijoita ja konserniyhtiön edustajia kertomassa päätöksentekoon liittyvistä asioista, joten myös pääluottamusmiehet voisivat vierailla kaupunginhallituksen kokouksessa kaksi kertaa vuodessa kertomassa henkilöstöön liittyviä asioita.

Vaikka Mikkelin kaupunginhallituksella on edustajat kaupungin YTN- yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksissa, niin on hyvä että kaikki kaupunginhallituksen jäsenet saavat suoraan kaupungin työntekijöitä (noin 2000 työntekijää) edustavilta pääluottamusmiehiltä ajankohtaiset tiedot ja pääluottamusmiehille tärkeät asiat kaupunginhallituksen jäsenten tietoon, jotka voivat vaikuttaa päätöksen tekoon.

Mikkelin kaupungin konsernissa on yli 300 työntekijän yhtiö, jossa edellä mainitulla tavalla on toimittu jo useamman vuoden ajan, toimintatapa on koettu niin pääluottamusmiesten kuin hallituksen osalta hyväksi käytännöksi.

Mikkelin kaupungin pääluottamusmieheltä on tullut edellä mainitusta aloitetekstistä positiivista palautetta.

Muuta huomioitavaa:
Muun muassa Kotkan kaupungin hallintosäännössä lukee seuraavaa;

”Kaupungin henkilöstön edustajalla on oikeus tulla kuulluksi hyvinvointilautakunnassa, kaupunkirakennelautakunnassa, elinvoimalautakunnassa sekä ympäristölautakunnassa, silloin kun lautakunnassa käsitellään kaupungin henkilöstön asemaan vaikuttavia asioita”.

Mikkelissä 15.3.2021

Jarno Strengell SDP"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi
Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell esitti 15.3.2021 valtuustoaloitteenaan, että Mikkelin kaupungin pääluottamusmiehet kutsutaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa kaupunginhallituksen kokoukseen, kertomaan ajankohtaisista Mikkelin kaupungin henkilöstöön liittyvistä asioista. Ajankohdaksi hän esittää kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyyn ja talousarviokäsittelyyn liittyvät kokoukset.

Tällä hetkellä Mikkelin kaupunginhallituksella on kolme edustajaa kaupungin YT-neuvottelukunnassa, jonka kautta kaupunginhallitukselle kulkee ajankohtaista tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Toisaalta YT-neuvottelukunnassa käsitellään paljon myös sellaisia operatiivisia asioita, jotka voidaan katsoa olevan lähinnä henkilöstön edustajien ja virkamiesjohdon välisiä kysymyksiä. Näin ollen voisi olla hyvä, että jatkossa koko kaupunginhallitus pääsisi tapaamaan ja kuulemaan pääluottamusmiehiä muutaman kerran vuodessa. Tällöin käsittelyssä olisi laajemmat kokonaisuudet esiin tuotuna sillä painotuksella, minkä pääluottamusmiehet valitsevat.

Uusi YT-neuvottelukunta nimetään uuden valtuustokauden alussa. Tässä vaiheessa voisi siirtyä uuteen malliin, jossa YT-neuvottelukunnassa ei olisi kaupunginhallituksen edustusta, mutta toisaalta päätettäisiin järjestää yhteisiä tapaamisia pääluottamusmiesten kanssa vähintään kahdesti vuodessa kaupunginhallituksen suunnittelukokousten yhteydessä.

Kahden edellisen valtuustokauden aikana pääluottamusmiehet on kutsuttu valtuuston iltakouluihin, mikä on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan hallitus voi kutsua eri tahoja kokoukseen, joten uusi toimintatapa ei vaadi muutosta hallintosääntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Yt-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen

Päätös

Merkitään vastaus valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen esitteli vastausta valtuustoaloitteesta YT-neuvottelukunnalle. Valtuustoaloite viedään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi YT-neuvottelukunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustolle otetaan pois seuraava lause ”Tässä vaiheessa voisi siirtyä uuteen malliin, jossa YT-neuvottelukunnassa ei olisi kaupunginhallituksen edustusta, mutta toisaalta päätettäisiin järjestää yhteisiä tapaamisia pääluottamusmiesten kanssa vähintään kahdesti vuodessa kaupunginhallituksen suunnittelukokousten yhteydessä”. Koska kukaan ei kannattanut Jarno Strengellin esitystä, se raukesi. 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jarno Strengell jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Eriävä mielipide

Jarno Strengellin eriävä mielipide: 

Kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustolle otetaan pois seuraava lause ”Tässä vaiheessa voisi siirtyä uuteen malliin, jossa YT-neuvottelukunnassa ei olisi kaupunginhallituksen edustusta, mutta toisaalta päätettäisiin järjestää yhteisiä tapaamisia pääluottamusmiesten kanssa vähintään kahdesti vuodessa kaupunginhallituksen suunnittelukokousten yhteydessä”. Alkuperäisessä 2021 kaupunginvaltuustoaloitteessa ei esitetä muutosta nykyiseen Mikkeli kaupungin YT- toimikunnan edustukseen vaan nykyisen toiminnan lisäksi, kaupungin pääluottamusmiesten ja kaupunginhallituksen kahta yhteistä tapaamista vuodessa. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi YT-neuvottelukunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti,​ että kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustolle otetaan pois seuraava lause ”Tässä vaiheessa voisi siirtyä uuteen malliin,​ jossa YT-​neuvottelukunnassa ei olisi kaupunginhallituksen edustusta,​ mutta toisaalta päätettäisiin järjestää yhteisiä tapaamisia pääluottamusmiesten kanssa vähintään kahdesti vuodessa kaupunginhallituksen suunnittelukokousten yhteydessä” Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että Jarno Strengell jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Eriävä mielipide

  • Jarno Strengellin eriävä mielipide:
    Alkuperäisessä 2021 kaupunginvaltuustoaloitteessa ei esitetä muutosta nykyiseen Mikkeli kaupungin YT- toimikunnan edustukseen vaan nykyisen toiminnan lisäksi, kaupungin pääluottamusmiesten ja kaupunginhallituksen kahta yhteistä tapaamista vuodessa. Joten kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustolle tulee ottaa pois seuraava lause ”Tässä vaiheessa voisi siirtyä uuteen malliin, jossa YT-neuvottelukunnassa ei olisi kaupunginhallituksen edustusta, mutta toisaalta päätettäisiin järjestää yhteisiä tapaamisia pääluottamusmiesten kanssa vähintään kahdesti vuodessa kaupunginhallituksen suunnittelukokousten yhteydessä”.  


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.