Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus 2020

MliDno-2020-2369

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tilintarkastaja jättää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020 tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että pykälät 79, 80 ja 81 käsiteltiin samanaikaisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.