Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 2.6.2021.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 2.6.2021.

Päätös

Puheenjohtaja totesi,​ että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 2.6.2021 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 2.6.2021.

Todennettiin,​ että nimenhuudossa oli paikalla 51 varsinaista valtuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille,​ puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.