Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 343 Valtuustoaloite: Saimaan ja Päijänteen välisen kanavahankkeen edistäminen

MliDno-2022-3183

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 13.6.2022 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki ottaa uudeksi edunvalvontatavoitteekseen kanavahankkeen, jolla yhdistettäisiin Saimaa ja Päijänne. Aikoinaan tämä hanke kulki nimellä Kymijoen-Mäntyharjun kanavahanke. Saimaan kanava Lappeenrannasta Venäjälle vei kuitenkin rahoituksessa voiton, mutta nyt Ukrainan sodan takia Saimaan kanavan käyttäminen tulee olemaan vuosia epävarmassa tilassa. Pääsemiseksi merelle on haettava vaihtoehtoinen ratkaisu. Mikkelin edun mukaista on edistää kanavayhteyttä Päijänteen ja Saimaan välillä ja saada näin turvattua teollisuuden suorat vesikuljetukset ja edistää matkailua. Kanavayhteys lisäisi valtavasti Mikkelin matkailua ja saisimme aivan uudet näkymät ja mahdollisuudet. Kanavayhteys Saimaalta Päijänteelle ja sitä kautta merelle toisi Mikkelille elinvoimaa, työpaikkoja ja verotuloja.   

Mikkelissä 13.6.2022 

Satu Taavitsainen (SDP)

Soile Kuitunen, Raine Lehkonen, Kati Häkkinen,
Petri Tikkanen, Tanja Hartonen, Sami Nalli,
Jani Sensio, Jatta Juhola, Hannu Tullinen,
Arto Seppälä, Paavo Barck"

Päätösehdotus

  

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään marraskuussa 2022.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutetut Satu Taavitsainen et al. ovat esittäneet valtuustoaloitteena Saimaan eli Vuoksen vesistön ja Päijänteen vesistön välisen kanavahankkeen edistämistä (Kv 13.6.2022, § 93) kaupungin edunvalvontatavoitteena. Toisen maailmansodan jälkeen Saimaan kanava oli suljettuna 28 vuotta (1940–1968). Uuden Saimaan kanavan avaamisen jälkeen kanava on ollut avoinna 54 vuotta. Nykyinen Saimaan kanava on pituudeltaan noin 42 km (20 km Suomen ja 22 km Venäjältä vuokratulla alueella) ja sen rakentaminen ajoittui vuosille 1963–68.

Aloitteen tekijöiden tarkoittama Saimaa–Päijänne kanavan syväväylän (4,2 m / 24,5 m) linjaus on merkitty Etelä-Savon maakuntakaavan yhdistelmäkarttaan. Mikkelin kaupungin puolella Kymikanavan reitti on merkitty Pelloksen osayleiskaavaan (#7051, v. 2014) merkinnällä ”Kanavan yhdystarve”, ja Kuomion alueen rantayleiskaavassa (#7069, v. 2003) kanavareitti on merkitty merkinnällä ”Pellos-Kallavesi kanavavaraus”.

Väyläviraston tuoreen arvion (vesiliikennejohtaja Jarkko Toivola, Kuopio 24.8.2022) mukaan Väylävirasto ei lähde edistämään ns. Kymikanavan alustavaa suunnittelua, maanhankintaa ja toteutusta korvaavana vaihtoehtona Saimaan kanavalle. Väylävirastosta todetaan, että Saimaan kanava on avoinna rahti- ja huviveneliikenteelle ja kanavan vuokra-alueen sopimus on voimassa vielä noin 40 vuotta.

Kansallisten väylähankkeiden suunnittelu, rahoitus ja toteutus eivät kuulu suoraan kaupungin palvelualueiden vastuulle. Mikkelin kaupungin osalta voidaan todeta, että (osa-)yleiskaavojen tasolla varatut linjaukset noudattavat Etelä-Savon maakuntakaavan linjausta. On huomattava, että maakuntakaavassa reittialueelle on määritelty jo nyt MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Mikkelin kaupungin osayleiskaavoissa kanava-alueen varausalueiden äärelle ei ole osoitettu matkailupalveluiden rakentamisalueita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.