Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 330 Talousjohtajan virka

MliDno-2022-4920

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousjohtajan virka on ollut avoimena 1.10.2021 lukien kaupunginhallituksen myöntäessään eron talousjohtaja Heikki Siiralle. Kaupunginhallitus on 27.9.2021 § 393 määrännyt avointa virkaa hoitamaan taloussuunnittelupäällikkö Tiia Tamlanderin 31.7.2022 saakka ja kokouksessa 20.6.2022 § 275 jatkanut määräystä 31.12.2022 asti. 

Koska ko. päätöksissä ollut määräaikaisuuden peruste on poistunut, tulee talousjohtajan virka julistaa haettavaksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää julistaa talousjohtajan viran auki haettavaksi 23.9.2022 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.10.2022 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt, suorittamaan haastattalut ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään Pirjo Siiskosen, Pirkko Valtolan, Tanja Hartosen, Nina Jussi-Pekan ja Jarno Strengellin sekä hallintojohtaja Ari Liikasen.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haastatteluryhmään nimetyt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.