Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 Talouden seuranta 7/2022

MliDno-2022-1445

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki raportoi kaupunginvaltuustolle kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa (KV 13.12.2021 § 187, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Heinäkuun lopun toteuman mukainen seurantaraportti on tukena seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa. Raportti sisältää talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi strategisissa ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen ja tunnusluvut, sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seurannan.

Vuoden 2022 heinäkuun seurantaraportista alkaen raportin yhteydessä esitetään myös liikennevalo-tyyppinen yhteenveto talouden tasapainottamiseksi päätettyjen toimenpiteiden etenemisestä. Aikaisemmin erillinen säästöohjelmaseuranta toimitettiin kaupunginhallitukselle, mutta raportoinnin aikataulujen yhdenmukaistamiseksi ja raportoinnin tiivistämiseksi säästöohjelmaseuranta liitetään jatkossa heinäkuun seurantaraporttiin sekä tilinpäätökseen.

Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän vuonna 2022 noin 18,6 miljoonan euron alijäämään. Talousarvio laadittiin alun perin noin 4,68 miljoonaa alijäämäiseksi, ja Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä laadittu lisätalousarvio muodostui 1,25 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Ennuste on merkittävästi sekä alkuperäistä että muutettua talousarviota heikompi sote-kustannusten huomattavasta 28,5 miljoonan euron ylitysennusteesta johtuen. Jos tuloslaskelmaennusteesta eliminoidaan Essoten talousarvioylityksen ja arvioitujen korona-avustusten vaikutus, olisi ennuste noin 6,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Näin ollen kaupungin oman toiminnan taloudellinen tulos ilman sotea on selkeästi positiivinen. Verotulokertymän ennustetaan toteutuvan merkittävästi aiempia ennusteita parempana, talousarvion ennustetaan ylittyvän verotulojen osalta noin 8,6 miljoonaa.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti sekä erillinen hallinto- ja elinvoimapalveluiden seurantaraportti esitetään liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 31.7.2022 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.