Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 326 Satu Taavitsaisen ilmoitus Sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä eroamisesta

MliDno-2022-4923

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen on lähettänyt seuraavan ilmoituksen:

"Mikkelin kaupungin hallintosäännön 96 §:n mukaisesti ilmoitan kirjallisesti valtuustolle: Eroan SDP:n valtuustoryhmästä.

Mikkelissä 13.9.2022
Satu Taavitsainen"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Satu Taavitsaisen ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.