Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Talousjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 4 Rondo -sähköisen arkiston laskentatoimen aineiston siirtopalvelun hankinta, 09.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.