Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:

  • Kaupunkikehityslautakunta 30.8.2022
  • Vammaisneuvosto 31.8.2022
  • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta 31.8.2022
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 1.9.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.