Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 323 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, hallituksen pöytäkirjat 26.8.2022 ja 1.9.2022
  • Etelä-Savon hyvinvointialue, aluehallituksen pöytäkirja 31.8.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.