Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Esitys määrärahasiirrosta katuvalaistusinvestointiin

MliDno-2022-1445

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Sähköenergian kova hinnannousu on saanut kunnat selvittelemään erilaisia säästökohteita sähköenergian käytön osalta. Mikkelin kaupungilla on tätä varten oma työryhmä, jonka tulokset tulevat käyttöön lokakuussa valtakunnallisella energiasäästöviikolla. Mikkelin kaupungilla on yleisillä alueilla yhteensä yli 13 000 valaisinpistettä. Kaupungilla on vielä käytössä 2450 kpl vanhoja EU- asetusten mukaan poistumassa olevia valaisimia (elohopealamput), joiden energiakulutus on merkittävä.

Kaupungin selvitysten mukaan ensi talvena saavutetaan huomattava energiansäästö, mikäli pystytään nopeuttamaan valaisinten hankintaa ja vaihtoa 300 000 eurolla vielä vuoden 2022 aikana. Investointi kohdennetaan suuritehoisten 125-250W elohopea- ja suurpainenatriumvalaisinten vaihtoon, joista saadaan paras taloudellinen hyöty jo energiakustannuksiltaan hyvin kalliina vuotena 2023.

Yleisille alueille hankitaan ja vaihdetaan seuraavat valaisimet:

250W elohopealamppuja 330 kpl (valmistus lopetettu EU:ssa 2015)

250W suurpainenatriumlamppuja 628 kpl

125W elohopealamppuja loput noin 100 kpl

Esitetyllä valaisinten vaihdolla saavutetaan vuositasolla noin 396 000 kWh sähköenergian säästö (v. 2023 arvio 80-90 000 euroa). Kaupungin vuodelle 2023 sidotuilla energianhinnoilla valaisintenvaihdon investointi tulee takaisin maksetuksi noin kolmen ja puolen vuoden aikana.

Valaisinten vaihtoprojektin käynnistäminen edellyttää 300 000 euron investointilisämäärärahaa vuodelle 2022. Määräraha siirretään muilta investointiohjelman projekteilta, jolloin investointiohjelma ei kokonaisuutena kasva.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus - investoinnille (20008) ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 300 000 euron lisämäärärahan.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investoinnille 300 000 euron lisämäärärahan, joka toteutetaan hankkeiden välisinä määrärahasiirtoina seuraavilta projekteilta:

200 000 euroa projektilta 20017 Savilahden rannan yhtenäinen klv 

50 000 euroa projektilta 20021 Kalevankankaan alue 

50 000 euroa projektilta 20023 Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupungininsinööri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.