Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Louhinta ja murskaus, Tikkala, SBS-Kiinteistöt Oy, 18.06.2021

Ympäristöpäällikkö
§ 12 Maa-aineslupapäätöksen rauettaminen Vuolingon kylän tilalla Peltola Mikkeli, 15.06.2021
§ 13 Ilmoitus ulkoilmakonserteista Mikkelipuistossa; Osuuskauppa Suur-Savo, 16.06.2021
§ 21 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Louhinta- ja murskaustyö, SBS-Kiinteistöt Oy, Tikkala, Mikkeli, 11.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.