Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ympäristölautakunnan jäsenet ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2025

MliDno-2021-3376

Valmistelija

 • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Todetaan, että Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen jäsenkuntien valtuustot sekä Mikkelin kaupunginvaltuusto (kokous 16.8.2021 § 115) ovat valinneet Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 2021-2025:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Eveliina Mäenpää, Mäntyharju
 2. Juuli Ollikainen, Hirvensalmi
 3. Juhani Raatikainen, Kangasniemi
 4. Kirsi Vekkeli, Pertunmaa
 5. Kalle Mattila, Mikkeli
 6. Pia Hokkanen, Mikkeli
 7. Matti Eskelinen, Mikkeli
 8. Anne Korhola, Mikkeli
 9. Jarmo Lautamäki, Mikkeli
   

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Matti Nykänen, Mäntyharju
 2. Markku Ruottinen, Hirvensalmi
 3. Markus Ravolainen, Kangasniemi
 4. Raili Toivonen, Pertunmaa
 5. Noora Ruuth, Mikkeli
 6. Ilkka Laamanen, Mikkeli
 7. Seppo Suominen, Mikkeli
 8. Aimo Ollikainen, Mikkeli
 9. Leena Kontinen, Mikkeli
   

Mikkelin seudun ympäristöpalvelusopimuksen sekä Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunta nimeää lautakunnan puheenjohtajiston.

Hallintosäännön 141 §:n mukaan lautakunta päättää henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta kokouksessa. Lautakunnan esittelijänä toimivan ympäristöpalveluiden johtajan lisäksi ympäristöpäällikön on syytä olla läsnä kokouksessa. Ympäristöpäällikkö on aiemmin toiminut lautakunnan sihteerinä. Läsnäolo-oikeus kokouksessa on myös Mikkelin kaupunginhallituksen valitsemalla kaupunginhallituksen edustajalla, sekä jäsenkuntien kunnanjohtajilla ja kunnanhallitusten puheenjohtajilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta toteaa kokoonpanon sekä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ympäristölautakunta päättää, että lautakunnan sihteerinä toimii ympäristöpäällikkö ja hänen sijaisenaan ympäristötarkastaja Marita Savo. Lautakunnan kokoukseen pyydetään tarvittaessa asiantuntijoita.

Päätös

Hyväksyttiin. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Kalle Mattila Mikkelistä ja varapuheenjohtajaksi Pia Hokkanen Mikkelistä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.