Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 15 PÄÄTÖS TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA/ Woikoski Oy/Woikoski Feeling, Woikiska, Nurmaa, 12.07.2021
§ 16 PÄÄTÖS TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA/ Ismo Kantanen Ky, K-market Otava, Mikkeli, 30.07.2021
§ 17 PÄÄTÖS NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA/ Ismo Kantanen Ky, K-market Otava, Mikkeli, 30.07.2021

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.