Kaupunginvaltuusto, kokous 25.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 20.4.2022.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 20.4.2022.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 20.4.2022 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 20.4.2022.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Sami Järvinen, Tomi Sikanen ja Jussi Marttinen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Mervi Eskelinen, Ola Muttilainen ja Mikko Pöyry.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 48 varsinaista valtuutettua, 3 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.