Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Valtuustoaloite: Saimaan ja Päijänteen välisen kanavahankkeen edistäminen (lisäpykälä)

MliDno-2022-3183

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 13.6.2022 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki ottaa uudeksi edunvalvontatavoitteekseen kanavahankkeen, jolla yhdistettäisiin Saimaa ja Päijänne. Aikoinaan tämä hanke kulki nimellä Kymijoen-Mäntyharjun kanavahanke. Saimaan kanava Lappeenrannasta Venäjälle vei kuitenkin rahoituksessa voiton, mutta nyt Ukrainan sodan takia Saimaan kanavan käyttäminen tulee olemaan vuosia epävarmassa tilassa. Pääsemiseksi merelle on haettava vaihtoehtoinen ratkaisu. Mikkelin edun mukaista on edistää kanavayhteyttä Päijänteen ja Saimaan välillä ja saada näin turvattua teollisuuden suorat vesikuljetukset ja edistää matkailua. Kanavayhteys lisäisi valtavasti Mikkelin matkailua ja saisimme aivan uudet näkymät ja mahdollisuudet. Kanavayhteys Saimaalta Päijänteelle ja sitä kautta merelle toisi Mikkelille elinvoimaa, työpaikkoja ja verotuloja.   

Mikkelissä 13.6.2022 

Satu Taavitsainen (SDP)

Soile Kuitunen, Raine Lehkonen, Kati Häkkinen,
Petri Tikkanen, Tanja Hartonen, Sami Nalli,
Jani Sensio, Jatta Juhola, Hannu Tullinen,
Arto Seppälä, Paavo Barck"

Päätösehdotus

  

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.