Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

MliDno-2022-1028

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tilintarkastaja jättää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021 tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Tapani Korhonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että pykälät 89, 90 ja 91 käsiteltiin samanaikaisesti.
 

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.