Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 8.6.2022.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 8.6.2022.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 8.6.2022. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 8.6.2022.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Jukka Härkönen ja Suvi Kähkönen Valtola olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Juha Vuori ja Mali Soininen. Lisäksi valtuutettu Veli Liikanen oli ilmoittanut saapuvansa myöhemmin kokoukseen ja hänen varajäseneksi oli kutsuttu Nina Jussi-Pekka.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 48 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valitussa ilmoituslehdessä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.