Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ilmoitus siirtymisestä Sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä Keskustan valtuustoryhmään

MliDno-2022-2828

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen on lähettänyt seuraavan ilmoituksen:

"Siirryn SDP:n valtuustoryhmästä Keskustan valtuustoryhmään 3.6.2022 alkaen. Ystävällisin terveisin Marita Hokkanen"

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Marita Hokkasen ilmoituksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi Marita Hokkasen ilmoituksen.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.