Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2021

MliDno-2021-2385

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy on toimittanut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikatsauksensa 2021.

Vuosikatsaus on lähetetty 1.6.2021 postitse kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2021.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2021 on lähetetty valtuutetuille postitse 3.6.2022.

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajille vuosikatsaus on lähetetty postitse 1.6.2022 kaupunginhallituksen 6.6.2022 kokouksen käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2021.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.