Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Pöyry ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarno Strengell eivät olleet kokouksessa, joten puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja Jani Sensio. 

Merkitään, että Jarno Strengell saapui kokouksen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.