Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.4.2024 täytäntöönpanot

MliDno-2024-850

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.4.2024 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 30
Eron myöntäminen Jarmo Lautamäelle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.4.2024: Eropyynnön jättänyt, valittu jäsen, valittu puheenjohtaja, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 31
Eron myöntäminen Juhani Oksmanille tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.4.2024: Eropyynnön jättänyt, valittu jäsen, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 32
Eron myöntäminen Pirkko Valtolalle kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.4.2024: Eropyynnön jättänyt, valittu jäsen, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 33
Eron myöntäminen Jenni Oksaselle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.4.2024: Eropyynnön jättänyt, valittu jäsen, kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijä ja sihteeri, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 34
Eron myöntäminen Jarmo Lautamäelle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.4.2024: Eropyynnön jättänyt, valittu jäsen, Mikkelin seudun ympäristölautakunnan esittelijä ja sihteeri, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 35
Mikkelin seudun työllisyysalueen perustaminen ja työllisyysalueen lautakunnan jäsenten nimeäminen sekä hallintosäännön muutokset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.4.2024: Hirvensalmen kunta, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Puumalan kunta, valitut jäsenet ja varajäsenet, luottamushenkilörekisterinhoitaja

§ 36
Kaupungin tontinluovutusperiaatteiden ja -hinnaston päivittäminen aurinkoenergiavoimala-alueiden varaus- ja muiden käytäntöjen osalta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.4.2024: Maankäyttöjohtaja, maankäyttöpäällikkö, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri

§ 37
Talousarviomuutokset 4/2024
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.4.2024: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 38
Valtuustoaloite koskien omien mobiililaitteiden käyttöä Mikkelin peruskouluissa
Merkittiin tiedoksi

§ 39
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 13.5.2024 146

§ 40
Valtuustoaloite: Nuorten maksuton toinen aste Mikkelissä säilytettävä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 13.5.2024 § 147

§ 41
Valtuustoaloite: Toisen asteen opintojen maksuttomuus Mikkelissä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 13.5.2024 § 148

§ 42
Valtuustoaloite: Sisäinen tarkastus Biosairila Oy:n taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 13.5.2024 § 149

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.