Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Kaupunginhallituksen edustaja Mikkelin seudun työllisyyslautakunnassa 2024-2025

MliDno-2021-2480

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 149 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo-​ ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla,​ kaupunginjohtajalla,​ palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla,​ ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta aloittaa toimintansa 11.6.2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa Mikkelin seudun työllisyyslautakuntaan 2024-​2025.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Mikkelin seudun työllisyyslautakuntaan edustajaksi Armi Salo-Oksan. 

Tiedoksi

Nimetty edustaja ja varaedustaja, luottamushenkilörekisterin hoitaja, Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.