Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Nuorisovaltuuston pöytäkirjat 14.3., 18.4. ja 15.5.2024
  • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 10.6.2024, 1324/2024 kunnallisvalitusasiassa
  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, hallituksen pöytäkirjat 10.4.2024, 8.5.2024 ja 21.5.2024
  • Etelä-Savon koulutus Oy, yhtiökokous 7.6.2024  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.