Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Asia poistettiin esityslistalta

MliDno-2022-4033


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.