Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

MliDno-2020-952

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

KPMG:n asiantuntijat antavat kaupunginhallitukselle katsauksen energiaomaisuusjärjestelyn tämänhetkisestä valmistelutilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa tarpeelliseksi katsomansa evästyksen jatkovalmisteluun ja merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus evästää energiaomistusjärjestelyn valmistelijoita siten, että ensimmäisen tarjouskierroksen perusteella neuvotteluita jatketaan kolmen pöytäkirjan liitteeksi lisättävän esityksen mukaisen tarjouksentekijän kanssa. Nämä tarjoajat muodostavat ns. kuuman ryhmän. Lisäksi tunnustelevia keskusteluita voidaan käydä edelleen kolmen muun esillä olleen toimijan kanssa pöytäkirjan liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päivitettyjä tarjouksia odotetaan arviolta kesäkuun puoliväliin.

Tässä vaiheessa tiedot tarjousprosessissa mukana olevista yrityksistä ja muut prosessiin liittyvät yksityiskohdat ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24.1 § 17 kohdan perusteella.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen), Armi Salo-Oksa (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen), Jani Sensio (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen entinen varapuheenjohtaja) ja Tanja Hartonen (yhteisöjäävi) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen poistui kokouksesta yhteisöjäävinä klo 14.52. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Jouko Kervinen.

Merkitään, että sihteerinä kokouksessa tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Merkitään, että KPMG:n asiantuntijat Olli Laine ja Harri Räsänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 15.56-16.03


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.