Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Pekonen ja Tanja Hartonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 17.5.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Kauppinen ja Petri Pekonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.