Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Hankintapäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 2 Liittyminen Hanselin yhteishankintaan "Koulu- ja askartelutarvikkeet 2024–2026 (2028)", 02.05.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.