Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:

  • Haukivuoren aluejohtokunta 12.4.2023
  • Vammaisneuvosto 20.4.2023
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 26.4.2023
  • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta 26.4.2023
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.4.2023
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 27.4.2023
  • Vanhusneuvosto 27.4.2023
  • Kaupunkikehityslautakunta 2.5.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 27.4.2023 § 47 ja samalla palauttaa asian uudelleen käsiteltävälksi ko. lautakuntaan. 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun päätösehdotuksen. Muiden lautakuntien, aluejohtokuntien ja neuvostojen osalta kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.