Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Luottamushenkilöiden IT-laitteiden käytänteet ja sähköpostiosoitteet 15.8.2023 alkaen

MliDno-2023-2113

Valmistelija

  • Jussi Linnala, tietohallintopäällikkö, jussi.linnala@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle tiedoksi kaupungintalon kokoushuoneissa järjestettävissä toimielinten kokouksissa käytettävien tablettien käytänteet sähköisen kokousjärjestelmän käyttöä varten.

Lisäksi luottamushenkilöille otetaan käyttöön tietoturvalliset sähköpostiosoitteet. Tällä varmistetaan, että kaupungin tärkeät viestit tavoittavat vastaanottavat luottamushenkilöt ja tiedot pysyvät mahdollismman turvassa.

Uudistukset laitekantaan ja käytäntöihin on tarkoitus toteuttaa kesäkauden aikana. Sähköpostiosoitteiden on tarkoitus olla käytettävissä 15.08.2023.  Elokuussa järjestetään kaksi käyttökoulutusta, joista toinen nauhoitetaan tulevaa käyttöä varten. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.