Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Konserni- ja elinvoimajaoston vaali 2023-2025

MliDno-2021-2454

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan:

"Kaupunginhallituksessa 11 jäsentä,​ joista kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksessa on konserni-​ ja elinvoimajaosto,​ jossa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto voi kaupunginhallituksen esityksestä asettaa myös muita jaostoja kaupunginhallitukselle. Asettaessaan jaoston kaupunginvaltuusto samalla määrää jaoston jäsenten määrän,​ tehtävät ja toimivallan.

Kaupunginvaltuusto valitsee jaostoihin jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus määrää jaostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat."

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoonpano on kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2022 §:n 142 mukaisesti seuraava: 

Varsinaiset jäsenet:

 1. Pirjo Siiskonen,​ valtiotieteen tohtori,​ PJ
 2. Eero Aho,​ palomestari,​ insinööri
 3. Jarno Strengell,​ virastomestari,​ pääluottamusmies,​ 1. VPJ
 4. Heli Kauppinen,​ viestintäsuunnittelija,​ FM
 5. ​Jani Sensio,​ yrittäjä, 2. VPJ


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Pekka Pöyry,​ opettaja,​ yrittäjä
 2. Jouko Kervinen,​ varatuomari
 3. Petri Tikkanen,​ työsuojeluasiantuntija
 4. Nina Jussi-​Pekka,​ päiväkodin johtaja
 5. Tanja Hartonen,​ sairaanhoitaja,​ lähihoitaja

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee konserni- ja elinvoimajaostoon 1.6.2023-31.5.2025 väliseksi ajaksi yhdeksän (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää jaoston puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.