Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Kaupunginvaltuuston kokouksen 20.3.2023 täytäntöönpanot

MliDno-2023-1108

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2023 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 40
Uuden varavaltuutetun nimeäminen, Kansallinen Kokoomus
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.3.2023: Nimetty varavaltuutettu, luottamushenkilörekisterinhoitaja

§ 41
Mikkelin kaupunginenergiaomistusjärjestelyt
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.3.2023: Etelä-Savon Energia Oy/toimitusjohtaja

§ 42
Talousarvion ja taloussuunnitelman päivittäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.3.2023: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 43
Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2022
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.3.2023: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 44
Virastotalon asiointipisteen siirtyminen pääkirjastolle, esitys määrärahamuutoksista
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.3.2023: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/kaupunkikehitysjohtaja, kiinteistöjohtaja, palvelujohtaja, vt. kirjastopäällikkö, vastaava palveluneuvoja, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 45
Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman tarkentaminen vuosille 2023-2024
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.3.2023: Työllisyyspalvelut/palvelupäällikkö

§ 46
Valtuustoaloite niittyjen lisäämiseksi Mikkelin kaupungin alueella
Merkittiin tiedoksi

§ 47
Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta, Liike Nyt
Merkittiin tiedoksi

§ 48
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin rakennusinvestointien hankintamallien kehittäminen
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 3.4.2023 § 136

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.