Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, syksy 2023

MliDno-2021-2472

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -​hallituksen kokuksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1.8.2023-22.1.2024:

Kv klo 17.00 Lisätietoja Kh klo 14.00 Lisätietoja
    14.8.2023  
    21.8.2023  
28.8.2023      
    4.9.2023  
    11.9.2023 Suunnittelukokous
    18.9.2023  
25.9.2023      
    2.10.2023  
9.10.2023

Iltakoulu
talousarviosta

   
    16.10.2023 Suunnittelukokous/TA
  SYYSLOMA   SYYSLOMA
    30.10.2023
klo 9.00
Veroprosentit + TA
    31.10.2023
klo 9.00
Varapäivä
(Veroprosentit + TA)
    6.11.2023  
13.11.2023
klo 12.00
Veroprosentit + TA    
    20.11.2023  
    27.11.2023  
    4.12.2023 Varapäivä
11.12.2023      
    18.12.2023  
  JOULULOMA   JOULULOMA
    8.1.2024  
    15.1.2024  
22.1.2024      

 

Kaupunginhallituksen ja -​suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.
Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,​ kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun. Kokoukset pidetään hybridikokouksina. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

  • 28.8.2023
  • 25.9.2023
  • 9.10.2023 iltakoulu talousarviosta
  • 13.11.2023 klo 12.00 veroprosentit + TA
  • 11.12.2023
  • 22.1.2024


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00. Kokoukset pidetään hybridikokouksina. 

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti läsnäolokokouksina. 

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.