Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 11.4. ja maakuntahallituksen pöytäkirja 24.4.2023
  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt Ky, hallituksen pöytäkirja 27.4.2023

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.