Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/Sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 25 Päätös Tiina Niskalan ottamisesta rehtorin virkaan 2.8.2021 alkaen, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 31.05.2021
§ 26 Päätös Laura Savanderin ottamisesta rehtorin virkaan 1.9.2021 alkaen, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 31.05.2021
§ 30 Kirsi Pölläsen irtisanoutuminen Kalevankankaan päiväkodin johtajan virasta 29.6.2021 lukien, 10.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.