Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Muut asiat

Päätös

Merkittiin, että lautakunnan puheenjohtaja kiitti kaikkia jäseniä ja virkamiehiä kuluneesta valtuustokaudesta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.