Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Mikkelin etä- ja aikuislukion lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2019

MliDno-2021-2531

Valmistelija

  • Marja Ukkonen, johtava rehtori, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Opetushallitus on päättänyt määräyksellään (OPH-2267-2019) 7.11.2019 aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista 2019. Koulutuksen järjestäjän tulee lukiolain (714/2018) 12 §:n mukaisesti hyväksyä näiden aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma, joka otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Mikkelin etä- ja aikuislukion lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2019 on laadittu vuosina 2019-2021.

Opetussuunnitelmaprosessi käynnistettiin syksyllä 2019 yhdessä Otavan Opiston aikuislukion sekä Nettilukion henkilöstön kanssa, millä varmistettiin Mikkelin aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien yhteiset kaupunkikohtaiset pohjalinjaukset sekä perehdyttiin opetussuunnitelman uusiin tavoitteisiin yhteistyössä. Opetussuunnitelman yleistä osaa työstettiin etä- ja aikuislukion henkilöstön voimin keväästä 2020 kevääseen 2021. Samalla työstettiin opetussuunnitelman oppiainekohtaista osaa - osin yhdessä Nettilukion henkilöstön kanssa.

Kahden tutkinnon opiskelijoiden osalta opetussuunnitelmaa työstettiin yhdessä kahden tutkinnon opintojen yhteistyöryhmässä erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan, toisen kotimaisen kielen ruotsin ja englannin kielen osalta keväällä 2021.

Mikkelin etä- ja aikuislukion opetussuunnitelma sisältää valtakunnallisen opetussuunnitelman uusien piirteiden toteutuksen etä- ja aikuislukiossa. Näistä laaja-alaisen osaamisen toteutuminen on kuvattu eri oppiaineiden moduulien yhteydessä. Opetussuunnitelmaan kuvattujen työelämä- ja korkeakouluyhteistyön toteuttaminen käytännössä konkretisoituu etä- ja aikuislukion lukuvuosisuunnitelmassa.  Valtakunnallista opintojaksotarjontaa on täydennetty koulukohtaisilla opintojaksoilla. Mikkelin etä- ja aikuislukiossa tarjottavista B3-kielistä ja muiden oppiaineiden opintojaksojen toteuttamisesta päätetään tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa.

Esitetään, että kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Mikkelin etä- ja aikuislukion aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 2019 käyttöönotettavaksi 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin etä- ja aikuislukion lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 2019 käyttöönotettavaksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.10-19.15 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

etä- ja aikuislukion rehtori

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.