Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hanke, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-432

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuurin unelmavuoden tavoitteena on parantaa kulttuurin saavutettavuutta Mikkelissä ja nostaa sen näkyvyys uudelle tasolle. Tarkoituksena on aktivoida alueen toimijoita sekä kulttuurin harrastajia ja kuluttajia. Hankkeen kautta halutaan löytää uusia toimialat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka voidaan juurruttaa osaksi Mikkelin kulttuurikenttää. Hanke tukee Mikkelin kaupungin strategista päämäärää hyvinvoivasta Mikkelistä, jossa painopisteet ovat yhteisöllisyydessä sekä aktiivisessa ja hyvinvointia tukevassa arjessa. Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa luottamusta itseen ja elämään. 

Mikkelin kulttuurin unelmavuoden päätavoitteet ovat kulttuurin vahvistaminen, kulttuuri-, taide- ja tapahtuma-alan työllistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen alueella. Hanke edistää kokonaisvaltaisesti sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, yhdenvertaisuutta sekä taloudellista kestävyyttä aineettomien tuotteiden ja palveluiden myötä. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021-31.3.2023. Toimintavuosi 2022 rakentuu neljän vuodenajan mukaisiin jaksoihin, joissa mukana pidetään Etelä-Savon maakuntastrategian mukaiset teemat metsä, ruoka ja vesi.  

Hankkeen budjetti on 600.000 € ja hankkeen rahoittaa Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (80 %) sekä Mikkelin kaupunki (20 %).

Hankepäällikkö Jatta Juhola kertoo hankkeesta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että hankepäällikkö Jatta Juhola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.