Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

§ 204/31.5.2021 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 20.5.2021 tekemiin päätöksiin.

Johtava rehtori
Henkilöstöpäätökset:
§ 6 Päätös Hanna-Leena Korhosen ottamisesta lukion lehtorin virkaan 10.8.2021 alkaen, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 19.05.2021

Mikkelin lukion rehtori
Muut päätökset:
§ 3 Luvan myöntäminen Ilmastokasvatus lukioissa -tutkimuksen aineiston keräämiseen, 19.05.2021

Opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 8 Sähköpöytien etulevyjen ja seisontamattojen hankinta Isku Oy:ltä asennettuna ja toimitettuna Rantakylän yhtenäiskoululle, hintaan 1 911,00 euroa, alv 0%., 17.05.2021
Henkilöstöpäätökset:
§ 43 Päätös Hanna Silvennoisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajaksi 1.8.2021 - 31.7.2022, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 17.05.2021
§ 44 Päätös Juho Kokkosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.8.2021-31.7.2022, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 17.05.2021
§ 45 Päätös Sanna Luostarisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajaksi 9.8.2021 - 31.7.2022, sijoituskouluna Launialan koulu, 17.05.2021
§ 52 Päätös Tarja Fagerlundin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään 1.8.2021 alkaen, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 25.05.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 4 Tuotteiden hankinta Rantakylän päiväkotiin Kuntien Tiera Oy:n verkkokaupasta hintaan 4830,65 euroa alv 0%, 26.05.2021
Henkilöstöpäätökset:
§ 57 Siltala Alisa, irtisanoutuminen Ristiinan päiväkodin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävästä 11.5.2021 lukien, 17.05.2021
§ 58 Pettinen Arja, irtisanoutuminen päiväkoti Vilttihatun varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävästä 1.8.2021 lukien, 17.05.2021
§ 59 Astikainen Tiina, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakinaiseen tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 1.8.2021 alkaen., 17.05.2021
§ 61 Ruhanen Salla, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakinaiseen tehtävään Lähemäen lastentalolle 1.7.2021 alkaen toistaiseksi, 21.05.2021
§ 62 Hietanen Suvi, palkkaaminen varhaiskasvatuksen avustajaksi erityisvarhaiskasvatukseen Norpanhovin päiväkotiin ajalle 2.8.2021 - 30.6.2022, 24.05.2021
§ 63 Varhaiskasvatuksen opettaja Outi Laineen nimeäminen Emolan päiväkodin varajohtajaksi 1.6.2021 alkaen, 25.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.