Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen 1.1.2022 alkaen

MliDno-2021-4257

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2009 alussa vesilaitos perustettiin kuntalain muutoksen edellyttämällä tavalla kunnalliseksi liikelaitokseksi. Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on vesihuoltolain mukaisesti kattaa kaikki kulunsa - käyttömenot, investoinnit ja lainanhoitokulut sekä suorittaa korvaus peruspääomasta - omilla tuloillaan. Näin on myös käytännössä tapahtunut.

Vuoden 2021 alusta voimassa ollut arvonlisäverollinen vesimaksu on 2,36 €/m3 ja jätevesimaksu 3,27 €/m3. Vesilaitoksen vuodelle 2022 laatima talousarvioesitys sisältää käyttömaksujen korotuksen niin, että uusi arvonlisäveroton (alv 0 %) vesimaksu on 1,96 €/m3 (korotus 3,0 %) ja uusi arvonlisäveroton jätevesimaksu on 2,72 €/m3 (korotus 3,0 %).

Perusmaksuihin on talousarvioesityksessä sisällytetty 3,0 % korotus. Uudet arvonlisäverottomat (alv 0 %) perusmaksut ovat seuraavat:                                      

20 mm:n mittari ja omakotitalot 7,01 €/kk

25 mm:n mittari 8,19 €/kk

30 mm:n mittari 10,72 €/kk

40 mm:n mittari 14,00 €/kk

50 mm:n mittari 15,20 €/kk

80 mm:n mittari 35,04 €/kk

100 mm:n mittari 52,59 €/kk.

Hintojen korotuksella saavutetaan talousarvioraamin mukainen liikevaihto. Korotus ei aiheuta merkittävää muutosta Mikkelin Vesilaitoksen sijoittumiseen vesihuoltolaitosten välisessä hintavertailussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää muuttaa vesi- ja jätevesimaksujaan seuraavasti: vesimaksu 2,43 €/m3 (sis. alv 24 %) ja jätevesimaksu 3,37 €/m3 (sis. alv 24 %) alkaen 1.1.2022. Perusmaksuja korotetaan 3 % alkaen 1.1.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tilintarkastaja, Talouspalvelut, Vesilaitos, Asiakkaat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.