Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Puhdistamohankkeen seurantaryhmä, loppuraportti

MliDno-2020-861

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 23.4.2020, §17, perustaa puhdistamohankkeelle seurantaryhmän jonka toimikausi kesti puhdistamon rakennusvaiheen loppuun saakka. Seurantaryhmän työskentelystä laadittiin loppuraportti.

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi seurantaryhmän loppuraportin ja totesi seurantaryhmän toiminnan päättyneeksi kokouksessaan 8.7.2021, §20.    

Loppuraportti esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.