Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Paula Pitkonen ja Nina Jussi-Pekka.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ke 17.11.2021 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.