Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Muut asiat (lisäpykälä)

Kuvaus

Puheenjohtaja esitti seuraavia jatkotoimenpiteitä johtokuntatyöskentelyyn liittyen.

Vesilaitoksen johtaja valmistelee mittarikehikon, jonka avulla johtokunnalle raportoidaan Mestä-Sairilan puhdistamon toiminnasta. Mittarit voisi perustua esim. puhdistamon kuormitustarkkailun raportointiin. Mittaristo esitellään johtokunnalle seuraavassa kokouksessa.

Puhdistamojen operointiyhtiö pyydetään esittäytymään ja kertomaan operointisopimuksesta ja kuinka toiminta on lähtenyt käyntiin. Esittely toteutetaan seuraavassa kokouksessa 16.12.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Rouhiainen, rr.rouhiainen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.