Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Mikkelin Vesiliikelaitoksen konsernilainan tarjouspyyntö

MliDno-2018-2307

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitos pyytää kaupunginhallitukselta konsernilainatarjousta jätevedenpuhdistamon investoinnin rahoitusvaikutusten hoitamiseksi.

Lainatarjous pyydetään kiinteä korkoiselle ja kertalyhenteiselle 8 000 000 euron lainalle kymmenen vuoden laina-ajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle konsernilainan myöntämistä vesilaitokselle ja pyytää lainatarjouksen seuraavilla lainaehdoilla:

  • Lainapääoma: 8 000 000 euroa
  • Laina-aika: 10 vuotta
  • Korkovaihtoehto: kiinteä korkoinen
  • Lyhennystapa: kertalyhenteinen

Vesilaitoksen johtokunta oikeuttaa vesilaitoksen johtajan hyväksymään tai hylkäämään kaupunginhallituksen esittämän lainatarjouksen sekä valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset kaupungin talouspalvelujen kanssa.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.