Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Otteet kaupunginhallituksen päätöksistä 20.9.2021 § 376, 18.10.2021 § 414 ja 1.11.2021 § 440 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset; Vesiliikelaitoksen johtokunta 9.9.2021, 23.9.2021 ja 14.10.2021, kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
  • Päätös 22.10.2021 Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristövastuualue Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloituslupa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.