Vammaisneuvosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Tiedoksi

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

Ei ollut.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.