Vammaisneuvosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Terveiset lautakuntien kokouksista ja vammaisneuvoston evästykset lautakuntiin

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa ollut Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelma esillä. Vammaisneuvoston näkökantoja on tärkeä nostaa ohjelmaan esille. Liikuntapäällikkö kutsutaan kuulemaan vammaisneuvoston näkökulmia ohjelmaan, jotta Mikkelistä saadaan kaikkien liikuntakaupunki. Soveltava liikunta on kokonaan kaupungin toimesta järjestettyä.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsitelty itäisen alueen päiväkoti- ja kouluratkaisuja. Päätöksenä oli, että muutoksia nykyiseen ei tehdä.

Jätemaksuja ja hulevesimaksuja on hinnoiteltu uudelleen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.