Vammaisneuvosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Hämäläinen ja  Anneli Liukkonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistainan 1.12.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.